reklama

reklama

AKADEMIE KARATE ZLÍN

Kvítková 248, Zlín
Okres: Zlín

Výuka tradičního karate ve Zlíně pro děti (6 - 14 let) a dospělé (15 - 55 let). Tréninky jsou určeny pro muže i ženy. Nábor nových členů po celý rok.

Telefon: +420 777 774 544
E-mail: info@karate-zlin.cz

Karate pro děti

Výukový program karate pro děti ve věku 6 – 14 let (kluci i děvčata).Dejte Vašemu dítěti to nejlepší!  Naše karate tygříky vychováváme v duchu samurajských tradic!

Proč přihlásit dítě do naší akademie karate?

U nás neučíme děti pouze bojovat. Ale snažíme se je i vychovávat v duchu samurajských tradic.Všechny poznatky a dovednosti získané při tréninku karate si děti odnáší sebou do běžného života. Hrdost i pokora, disciplína, odhodlání, respekt a preciznost = principy tréninku karate Dbáme na to, aby děti jednaly vždy s hrdostí a pokorou. Během tréninku učíme děti disciplíně. Našim cílem je v nich probudit odhodlání a touhu být v něčem lepší než ostatní a zároveň zůstat skromnými lidmi. Naučit je, jak jednat s autoritou v podobě trenéra, jak jej respektovat a naslouchat jeho radám. Každodenní porovnávání schopností s ostatními a precizní vypilovávání bojových technik k naprosté dokonalosti nutí děti k tomu, aby na sobě dennodenně pracovali a posouvali hranice svých možností. Naučí se komunikovat s ostatními dětmi z kolektivu. Až vyrostou, budou umět snáze navazovat nová přátelství. Při vykonání technik musí klást důraz na preciznost, zdokonalovat techniku dýchání, což vyžaduje naprostou soustředěnost. Dovedou se tak vždy maximálně koncentrovat, když to situace vyžaduje. Při nácviku technik se dětí snaží vykonat úder lépe a zlepšit jeho načasování, aby mohli při zkouškách získat vysněný pásek v karate. Naučí se vytyčit si sami cíl a tvrdě pracovat na jeho splnění. Dítě zvyšuje svou sebedůvěru při úspěšném složení zkoušek na pásky a právem pocítí hrdost. Zároveň je trenérem vedeno k pokoře při porovnávání s ostatními dětmi, které ovládají karate na stejné nebo lepší úrovni. V pozdějším věku se všechny tyto naučené vlastnosti, zkušenosti a poznatky z tréninku promítnou do úspěchu ve škole, v zaměstnání i v soukromém životě.

Jak vypadá samotný trénink

Trénink vždy začíná aktivačními cviky pro zahřátí těla, rozcvičkou, průpravnou částí, výkonnostní části a končí závěrečným strečinkem. Děti při tréninku poslouchají výklad trenéra a na jeho pokyn provádí jednotlivé techniky. Nácvik těchto technik je spojen s názornou instruktáží, kdy trenér vysvětluje, jak nejlépe vykonat danou techniku při boji se soupeřem. Důležité je, aby dítě pochopilo proč má techniku uplatňovat právě tímto způsobem. Nesnažíme se děti otrocky učit opakovat jeden pohyb, který viděli u trenéra. Ale vzděláváme je, aby sami pochopili, kdy mají kterou techniku použít v praxi. V první části etapy výcviku se děti učí provádět tréninku samostatně. Jedná se o takzvaný nácvik úderů do vzduchu, kdy jde o pochopení základu dané technik – úderu, kopu či chvatu. Až děti techniku perfektně zvládnou, začínají poté cvičit ve dvojích.Nejprve provádí nácvik úderů do lapy, kterou drží partner (lapa = speciální terč používající se na kopy a údery rukou). Následně trénují kombinace útoků a obrany mezi sebou navzájem. Děti záměrně neučíme techniky, které směřují na citlivá místa (oči, uši, krk, slabiny). Při tréninku všechny techniky končí před tělem a nedochází k fyzickému úderu do soupeře.

Sportovní aspekt

Při tréninku ctíme obecné principy pedagogiky sportu a aplikujeme je i při výcviku svých svěřenců. Všechny cvičence rozřazuje dle věku a schopností do skupin, abychom se mohli plně soustředit na správný motorický rozvoj každého jedince s ohledem na jeho aktuální věk a dovednosti. Součástí tréninku je i výuka gymnastických dovedností - kotouly, stojky, učíme se i nácvik pádů atd.Děti mají možnost porovnat svou výkonnost na závodech, kterých se mohou zúčastnit společně s trenéry. Závody, ale nejsou hlavním cílem tréninku a řada dětí se jich vůbec účastnit nemusí. Záleží vždy na rozhodnutí každého dítěte. Rozhodně děti nenutíme do toho, aby vykonávali sport na vrcholové úrovni.

(Ne)bezpečné karate

Předem chceme zdůraznit, že v naší akademii karate dbáme na maximální bezpečnosti zejména u těch nejmenších cvičenců. Proto je naše dojo (tělocvična) vybavena speciálním bezpečnostním povrchem určeným pro trénink karate. Zároveň učíme své svěřence provádět všechny techniky pouze tak, aby končily na úrovni těla a nedocházelo k úderu do těla tréninkového partnera. Představa dětí, které stojí naproti sobě a buší do sebe hlava nehlava po celý čas tréninku, je tedy naprosto mylná a v našem dojo nepřijatelná. Trénink ve dvojicích je veden trenérem, který určuje, jaký útok a následná obrana budou provedeny. Děti jsou po čas vykonávání cvičení pod neustálým odborným dozorem trenéra. Nemají možnost změnit útok nebo formu obrany. Větší prostor při tréninku dostávají až v pozdějším věku, kdy už ovládají vykonávané techniky a dokáží je bezpečně použít s ohledem na vzdálenost soupeře. Tímto můžeme zaručit, že si děti při trénincích navzájem nechtěně ublíží.

Pásky v karate

Barevné pásky v karate v karate značí stupeň technické úrovně karatisty. Bílý pásek značí výchozí úroveň, následuje žlutý, zelený, modrý, hnědý a vše zakončuje černý pás. Dosažení lepšího pásku v karate je podmíněno úspěšným složením zkoušky. A právě odměna ve formě nového a hodnotnějšího barevného pásku motivuje děti k tomu, aby na sobě neustále pracovaly. Úspěch nebo neúspěch při zkouškách připravuje děti na reálný život, kdy i úspěch a neúspěch je podmíněn na vlastní píli člověka. Tento motivační systém učí děti výdrži, odhodlání a pochopení základní filosofie, kterou si karate přineslo už ze starodávného Japonska: „Pokud jsem dnes neuspěl, musím být další den na sobě ještě více pracovat, abych byl lepší a nakonec uspěl.“ Pozn.: Zkoušky se skládají u nás ve Zlíně.

 

Sebeobrana

I přes vše, co je výše napsané, je trénink tradičního karate hlavně výukou bojového umění. Umění o tom, jak se karatista může účinně bránit a zneškodnit výrazně silnějšího útočníka za pomocí přesně mířených a natrénovaných pohybů. Správný způsob výuky tradičního karate má obrovský výchovný efekt pro Vaše dítě. Nemusíte se bát, že by Vaše dítě „zkoušelo“ karate na spolužácích, sourozencích. Všichni naši svěřenci si uvědomují, že karate se neučí kvůli tomu, aby jej používali bezmyšlenkovitě vždy a všude, sotva se jim naskytne vhodná příležitost. Vštěpujeme jim do hlavy, že každý konflikt lze vyřešit i bez nutnosti boje. Své schopnosti mají využívat pouze v situacích, kdy je někdo ohrožuje na životě. Vysvětlujeme jim, že karate cvičí několik let proto, aby se uměli v osudovou chvíli ubránit. Když za celý život nebudou nuceni karate využít, stanou se teprve skutečnými mistry karate.

Nábor pro děti

Stále váháte, jestli máte Vaše dítě přivést na trénink? Nábor dětí!

_________________________________________________________________________________

 

Karate pro dospělé

Trénink tradičního karate pro dospělé 15 – 55 let (muži i ženy).

Přínos pro dospělé

S tréninkem můžete začít v jakémkoliv věku bez ohledu na Vaše pohlaví nebo aktuální fyzickou zdatnost. Výhodou je, že karate jde aktivně cvičit i v pokročilém věku. Proto jej dnes praktikují všechny věkové skupiny – děti, teenageři, dospělí i lidé v důchodovém věku. Trénink karate totiž není fyzicky náročný jako jiné bojové a úpolové sporty. Pro vykonání většiny účinných technik Vám stačí velice krátký okamžik a tedy i Vaše tělo není trénováno k vytrvalostnímu výkonu.V karate jde hlavně o zkušenosti a o správné využití fyziky ve svůj prospěch, které jsou daleko důležitější než síla nebo rychlost. To je základ celého tradičního karate. Princip účinné techniky v karate je totiž založen na využití váhy celého těla do úderu. Díky tomu je každý váš úder velice silný, i když sami nemáte postavu Schwarzeneggera. I proto můžete v karate vidět, jak o dvacet let starší instruktor s ladností porazí rychlejšího a silnějšího protivníka.

Bojím se, že trénink nezvládnu

Často se nám stává, že lidé k nám přichází na trénink s obavou, že nebudou schopni cvičit karate. Tvrdí nám, že nemají dostatečnou výdrž, jsou slabí atd. Jak jsme psali výše, u karate nejde ani tak o fyzickou zdatnost, ale o zkušenosti a preciznost při provedení chvatu. Proto nejsou tréninky fyzicky náročné a zvládne je skutečně každý. I Vy!

Co dělat, když nejsem dostatečně ohebný / ohebná?

Velké procento karatistů, kteří začnou cvičit v pozdějším věku, už nikdy neprovedou kop na hlavu a přesto je to v tréninku nelimituje. Řadu technik zvládne každý z nás bez jakékoliv speciální gymnastické průpravy. A hlavně - na trénincích tradičního karate se budete učit vykonávat údery, kopy a kryty, které jsou pro vás reálné. U nás platí, že intenzitu tréninku si určujte sami. Proto nečekejte, že přijdete na první lekci a trenér po vás bude chtít, abyste hned prováděli kopy na hlavu s výskokem. Toto je mylná představa. Díky našemu odborně vedenému tréninku budete účinně procvičovat celé tělo a rovnoměrně jej zatěžovat. A když budete na sobě pracovat, časem se k těmto specializovaným technikám také dopracujete.

Jak vypadá trénink karate?

Trénink vždy začíná aktivačními cviky pro zahřátí těla, rozcvičkou, průpravnou částí, výkonnostní části a končí závěrečným strečinkem. Trenér Vám předvede vybranou techniku a vysvětlí její použití. Poradí, jak správně pracovat s dechem. Pomůže Vám zkoordinovat vaše tělo do ideální výchozí polohy, která zaručí maximální účinnost procvičované techniky. Zodpoví Vaše případné dotazy. Pokročilejším cvičencům řekne, na co se mají zaměřit a počítáním dává pokyny všem účastníkům lekce k vykonávání zvolené techniky. V průběhu celého tréninku Vás opravuje a směřuje Vás k tomu, abyste se naučili techniku nejenom správně provádět, ale abyste i pochopili, v jakých situacích je vhodné ji použít. Tréninky se vždy skládají z nácviku základních technik. Nejdříve se učíte provádět tréninku samostatně. Provádíte tzv. nácvik úderů do vzduchu. Během tohoto procesu Vás trenér opravuje a řekne Vám, co děláte dobře a nebo špatně. Poté se učíte údery aplikovat na tzv. lapy (terče používané na karatistické kopy a údery rukama). Jakmile se naučíte bezpečně provádět techniku na neživý terč, vyzkoušíte si provedení techniky i ve dvojicích. Trenér Vám opět názorně ukáže daný nácvik a vysvětlí jeho provedení na protivníkovi. Pak jste na řadě Vy. Vaším cílem je v rámci tohoto kroku zvyknout si na fyzický kontakt s protivníkem a naučit se na něj aplikovat jeden předem určený útok, zatímco se protivník bude bránit opět pomocí předem stanovené obrany. Musíte si totiž sami na vlastní kůži vyzkoušet, jak se máte zachovat v situaci, která vás může potkat kdykoliv v běžném životě.

(Ne)bezpečné karate

Pokročilejší formou cvičení jsou pak situace, kdy se protivník již může normálně bránit i útočit. Při tomto nácviku se snažíte využít osvojené kopy a chvaty ke zneškodnění protivníka. Techniky jsou prováděny na přesnou vzdálenost a nedochází při nich k úderu do těla. Techniku jste schopni natolik kontrolovat, že ani nečekaná změna vzdálenosti nebo pohyb soupeře nevede k jeho zranění. Tato forma nácviku se však využívá až po několika měsících usilovného tréninku u nás v dojo (tělocvičně). Nemusíte se bát, že byste chodili z tréninku s modřinami a oděrkami.

Pásky v karate

Po zvládnutí jednotlivých částí tréninku cvičenci skládají zkoušky v karate. Po úspěšném absolvování obdrží barevné pásy, které představují výkonnostní stupeň daného cvičence. Pásky mají velký motivační význam, ale pro řadu lidí představují pouze součást jejich přirozeného vývoje tréninku a utvrzení, že jejich trénink směřuje správným směrem. Zkoušky provádíme v naší tělocvičně ve Zlíně.

Sportovní aspekt a strečink

Při tréninku ctíme obecné principy pedagogiky sportu a aplikujeme je i při výcviku svých svěřenců. Všechny cvičence rozřazuje dle věku a schopností do skupin, abychom se mohli plně soustředit na motorický rozvoj každého jedince s ohledem na jeho aktuální věk a dovednosti.

Sebeobrana

Tréninkem tradičního karate se naučíte intuitivně reagovat na útok soupeře. Tato reakce je spontánní. Právě tohle je odlišuje trénink tradičního karate od klasických kurzů sebeobrany, na kterých se učíte pouze to, že na útok číslo 1, provedeme obranu č. 1. V reálné situaci, když jste pod stresem, není čas přemýšlet nad tím, jakou obranu máte zvolit. Tělo musí provést obranu podvědomě. Zasáhnout soupeře ve správný čas a na správné místo. Dříve, než stihne protivník zahájit útok a získat nějakou zásadní výhodu v boji. Vybudování dokonalého obranného návyku je sice záležitost na několik let tréninku. Ale pokud budete pravidelně trénovat, šance, že v dané situaci správně zareagujete a ubráníte se útočníkovi, je mnohem vyšší. Karate cvičíte několik let proto, abyste v onu osudovou chvíli uspěli. Když za celý život nebudete muset karate využít, zvítězili jste.

Nábor

Stále váháte, jestli máte začít? Nábor dospělých

Pondělí15:00 - 20:30
Úterý15:00 - 17:00
Středa15:00 - 20:30
Čtvrtek15:00 - 20:30
Pátek--
Sobota--
Neděle--
Tréninky trvají jednu hodiny a jsou rozděleny do jednotlivých skupin podle věku a technické výkonosti. Máme speciální hodiny určené pro začátečníky.
AKADEMIE KARATE ZLÍN
Kvítková 248
76001 Zlín

Telefon: +420 777 774 544

E-mail: info@karate-zlin.cz
www.karate-zlin.cz

Datum poslední aktualizace záznamu: 22.1.2014

Hledat v adresáři

reklama