reklama

reklama

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni

Pod Valy 664, Uherský Brod
Okres: Zlín

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni poskytuje v nepřetržitém provozu pobytovou službu matkám s nezaopatřenými dětmi a těhotným ženám, které se ocitly v krizové nebo nepříznivé životní situaci.

Telefon: +420 572 633 105
E-mail: azyl@uhbrod.charita.cz
Datum poslední aktualizace záznamu: 2.5.2012

Hledat v adresáři

reklama