reklama

reklama

Česká obec sokolská - TJ Sokol

Zlín
Okres: Zlín

Tělocvičné jednoty Sokol jsou sdruženy do 42 sokolských žup. Změna platná od 1.1.2003 spočívala v územní úpravě žup. Území žup, tvořené tělocvičnými jednotami, jsou vždy na území jednoho kraje.

Telefon:
E-mail:
Česká obec sokolská - TJ Sokol

Zlín

Telefon:

E-mail:
http://www.sokol-cos.cz


Datum poslední aktualizace záznamu: 27.3.2013

Hledat v adresáři

reklama