reklama

reklama

Charita Svaté rodiny Luhačovice

Hradisko 100, Luhačovice
Okres: Zlín

Chartia Svaté rodiny Luhačovice

Telefon: +420 577 132 355
E-mail: info@luhacovice.charita.cz

Denní stacionář (dále DS)

Zřizovatelem i provozovatelem této služby je Charita Svaté rodiny Luhačovice. Jde o zařízení provozované od 1. 9. 2005. Služba je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2009-2011.

Adresa a telefon: Hradisko 100, 763 26 Luhačovice
+ 420 577 132 363
Vedoucí projektu:
E-mail:
Mobil:
Bc. Ladislava Gondová, vedoucí Denního stacionáře 
stacionar@luhacovice.charita.cz
+ 420 731 646 717
Rozsah služeb: v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin

Pracovníci DS

V současné době máme 3 zaměstnance, pracovní tým je tvořen aktivizační pracovnicí, pečovatelkou, vedoucí a sociálním pracovníkem, využíváme také pomoci dobrovolníků, především v rámci aktivizačních programů.

Poslání DS

Posláním DS je poskytovat kvalitní pomoc a podporu seniorům a zdravotně postiženým osobám starším 19-ti let, z Luhačovic a okolních obcí. Těmto osobám nabízíme např. pomoc při péči o svou osobu, nabízíme společnost vrstevníků, různé společenské a aktivizační činnosti, pomoc při obstarávání osobních záležitostí, sociální poradenství a další aktivity, které uživateli pomáhají v jeho životní situaci. Služby DS jsou poskytovány v pracovních dnech, čímž pomáháme také rodinám, které pečují o seniory a zdravotně postižené, ale z různých důvodů nejsou schopni zajistit jejich péči v pracovní dny. Nabízíme také duchovní podporu.

Jaké jsou cíle denního stacionáře?

Zamezit sociální izolaci seniorů a zdravotně postižených.

 • Nabídnout možnosti aktivního trávení času.
 • Umožnit uživatelům setrvání v domácím prostředí a oddálení odchodu do domova pro seniory či jiného pobytového zařízení.
 • Udržovat v uživatelích pocit vlastní důležitosti a hodnoty.
 • Udržení získaných schopností uživatelů a jejich rozvoj.
 • Integrace seniorů a zdravotně handicapovaných do společnosti.
 • Podporovat uživatele v zájmu o okolí, o veřejné dění.
 • Pomoci rodině zvládat péči o seniora či zdravotně postiženého člena rodiny v době jejich nepřítomnosti /zaměstnání, vyřizovaní osobních záležitostí/.

Základní principy poskytování služeb denního stacionáře

 • Princip individuality
 • Princip aktivizace uživatele
 • Princip přizpůsobování potřebám uživatelů služeb
 • Princip sociálního začleňování uživatelů
 • Princip křesťanských hodnot

Komu je určena péče DS?

Potřebným uživatelem pro účely poskytování služeb DS jsou: ? Osoby se zdravotním postižením od 19 let nebo senioři z Luhačovic, Biskupic, Dolní Lhoty, Horní Lhoty, Kladné-Žilín, Ludkovic, Podhradí, Polichna, Pozlovic, Řetechova a Sehradic ? Ale, také rodiny, které dlouhodobě pečují o zdravotně postiženého člověka nebo seniora, žijícího na území naší působnosti ? Lidé soběstační i nesoběstační, se zhoršeným zdravotním stavem, či zdravotním postižením, s poruchami soběstačnosti a samostatnosti a lidé sociálně izolovaní

Pondělí07:00 - 15.30
Úterý07:00 - 15.30
Středa07:00 - 15.30
Čtvrtek07:00 - 15.30
Pátek07:00 - 15.30
Sobota--
Neděle--
Charita Svaté rodiny Luhačovice
Hradisko 100
76326 Luhačovice

Telefon: +420 577 132 355

E-mail: info@luhacovice.charita.cz
http://luhacovice.charita.cz/

Datum poslední aktualizace záznamu: 30.4.2012

Hledat v adresáři

reklama