reklama

reklama

Dětem obecně prospěšná společnost

nám. Práce 2512, Zlín
Okres: Zlín

Telefon: +420 577 220 682
E-mail: info@detem.zlin.cz

Obecně prospěšná společnost "DĚTEM", která vznikla na podzim roku 1999, si dala nemalý cíl. Svojí aktivitou předat co nejvíce informací o životě, potřebách a snech dětí z dětských domovů, vysvětlovat a pomoci pochopit život v jejich mikrosvětě a pochopitelně ve spolupráci s řadou příznivců i materiálně děti podpořit. Někdy totiž i zdánlivá drobnost, třeba i levná a pro nás samozřejmá věc dokáže vykouzlit úsměv a rozzářit dětské oči.

Chtěli bychom na tomto místě upřímně poděkovat Vám všem, kteří jste se materiálně či jinak zapojili do prospěšné činnosti a vyjádřit víru, že nám zachováte přízeň, neboť pro další pokračování a rozvoj našich aktivit je třeba pochopení a pomoci dalších partnerů. Pevně věříme, že v i v této uspěchané a stále více konzumní společnosti je možno udělat něco dobrého pro ty, kteří si sami nemohou pomoci.

Zlínský Vorvaň

Motto:

 

Vorvaň není v našich končinách zvířetem příliš obvyklým, ale jako symbol naší soutěže je více než vhodný. Vorvaň patří do řádu velryb, které se ve volné přírodě pohybují v mnohačlenných hejnech. Není to tedy v žádném případě tvor samotářský. Navíc se u něj projevuje silné sociální cítění. Mezi lovci velryb koluje mnoho historek o tom, jak se ve chvílích ohrožení jejich oběti pokoušely jedna druhé pomoci. Zejména vorvani často místo snahy o útěk pomáhali harpunovaným kusům udržet se nad hladinou a snažili se je zachránit i za cenu vlastního života. Není nic neobvyklého, když vůdce stáda obětuje sám sebe, aby ostatní mohli uniknout. Vorvaň se tak stal ideálním maskotem celého soutěžního klání, protože by nám všem mohl být pro své vlastnosti vzorem.

V našem soutěžním klání nejde samozřejmě jen o to, kdo je nejrychlejší, nejšikovnější a tedy kdo zvítězí. Hodnocena je rovněž semknutost jednotlivých družstev, chování závodníků a schopnost vzájemné důvěry. Chceme v dětech vzbudit nejen soutěživost ve sportovních disciplinách, ale i kolektivního ducha. Proto je klání postaveno na soudržnosti, kamarádství a výpomoci jednotlivých členů v družstvu. Soudržnost je zastoupena i v hledišti. Spolužáci mohou povzbuzováním své škole pomoci, ale i ublížit. Současně si každá škola může připravit své kulturní vystoupení, se kterým se obecenstvu představí v průběhu soutěžních přestávek.

Dětem obecně prospěšná společnost
nám. Práce 2512
76001 Zlín

Telefon: +420 577 220 682

E-mail: info@detem.zlin.cz
www.detem.zlin.cz

Datum poslední aktualizace záznamu: 28.5.2012

Hledat v adresáři

reklama