reklama

reklama

Dům dětí a mládeže Svět

Přem. Otakara II. 38, Uherský Brod
Okres: Zlín

Naše zařízení nabízí služby s širokým rozsahem činnosti v oblasti výchovy, vzdělávání, rekreace a osvěty pro širokou veřejnost.

Telefon: +420 572 639 570
E-mail: info@ddmub.cz

Zájmové vzdělávání – hlavní oblasti činnosti:

  • pravidelná činnost: zájmové kroužky, kurzy
  • příležitostné akce: pro veřejnost
  • prázdninová činnost: tábory příměstské, letní, zimní,
  • víkendové pobyty, soustředění zájmových kroužků
  • sportovní akce
  • osvětová činnost – besedy, semináře, školení, prevence sociálně patologických jevů
  • výukové programy pro školy
  • soutěže, přehlídky, olympiády
  • otevřené nabídky spontánních činností: fotbálek, šipky, kulečník
  • individuální práce, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů
Pondělí9.00 - 18.00
Úterý9.00 - 18.00
Středa9.00 - 18.00
Čtvrtek9.00 - 18.00
Pátek9.00 - 18.00
Sobota--
Neděle--
Dům dětí a mládeže Svět
Přem. Otakara II. 38
68811 Uherský Brod

Telefon: +420 572 639 570

E-mail: info@ddmub.cz
www.ddmub.cz

elefon: 572 639 570
e-mail:
 info@ddmub.cz
skype: ddmub.cz

Datum poslední aktualizace záznamu: 25.5.2012

Hledat v adresáři

reklama