reklama

reklama

Holešovské muzeum

nám. Dr. E. Beneše 24, Holešov
Okres: Zlín

Hlavními obory působnosti muzea jsou: historie, etnografie, archeologie a výtvarné umění.

Telefon: +420 573 397 042
E-mail:

Městské muzeum a galerie v Holešově  je součástí Městského kulturního střediska v Holešově, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je město Holešov. Městské muzeum a galerie v Holešově je odborná instituce, která na základě vědeckého výzkumu získává a shromažďuje hmotné doklady o člověku a jeho prostředí  na územní města Holešova a jeho okolí (mikroregion Holešovska s přesahem a ohledem na bývalou úlohu města jako centra okresu) za účelem studia, výchovy a potěšení. Dokumentuje prostředí, z něhož jsou hmotné doklady získávány. Z vybraných předmětů vytváří sbírku, dělící se na jednotlivé oborové podsbírky, kterou trvale uchovává, eviduje a odborně zpracovává ve smyslu zákona 122/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zajišťuje ochranu a správu muzejních sbírek jako majetku města.

 

  • Hlavními obory působnosti muzea jsou: historie, etnografie, archeologie a výtvarné umění.

 

  • Muzeum vytváří expozice a výstavy z výsledků vlastní soustavné činnosti. Ve spolupráci s dalšími institucemi nebo jednotlivci pořádá výstavy, které tematicky napomáhají plnit kulturní a vzdělávací poslání muzea.

 

  • V rámci kulturně edukační práce muzeum pořádá nebo spolupořádá přednášky, besedy, workshopy a kulturní programy pro veřejnost. Podle možností zajišťuje individuální služby pro badatele.
Holešovské muzeum
nám. Dr. E. Beneše 24
76901 Holešov

Telefon: +420 573 397 042

E-mail:
FB page

Datum poslední aktualizace záznamu: 18.5.2012

Hledat v adresáři

reklama