reklama

reklama

Hvězdárna Uherský Brod

Prakšická 2222, Uherský Brod
Okres: Zlín

Jako každá instituce má i uherskobrodský astronomický kroužek a naše hvězdárna svou historii, jak tu slavnou, tak i tu všední a méně zajímavou.

Telefon: +420 775 726 240
E-mail: hvezdarna@ub.cz

Historie hvězdárny v Uherském Brodě

Jako každá instituce má i uherskobrodský astronomický kroužek a naše hvězdárna svou historii, jak tu slavnou, tak i tu všední a méně zajímavou. 

Od konce roku 1953 působil v Uherském Brodě poměrně aktivní astronomický kroužek amatérských astronomů, kterým postupně přestaly stačit schůzky v propůjčených prostorách muzea, základní školy, střediska Geodézie a podobných institucí. Mezi členy kroužku tak začala krystalizovat myšlenka stavby vlastního zařízení – pozorovacího domku s odsuvnou střechou, někde na severním okraji města. 

V období mezi léty 1958 až 1961 započala a probíhala stavba budovy hvězdárny, která po řadě změn a úprav realizovaných přímo při stavbě předznamenala její vzhled na dalších 25 let. 

Stavba byla umístěna na severní okraj města, vlevo od silnice na Prakšice, tehdy asi kilometr od nejbližší zástavby. Při jihozápadní orientaci průčelí objektu je z tohoto místa krásný výhled na hřebeny Bílých Karpat s Lopeníkem a Velkou Javořinou, na východě a jihu až po průhled západním směrem ke Kunovicím a Uherskému Hradišti. Na stavbě se zúčastnili vlastními silami všichni tehdejší členové a příznivci kroužku, učni stavebního učiliště, zaměstnanci střediska Geodézie a mnoho dalších, dnes již neznámých obyvatel Uherského Brodu. Zapomenout však nelze osobu pana Zerzáně, který stavbu téměř po celou dobu vedl a zdárně dokončil. Na přímluvu RNDr. Rajchla a s využitím zkušeností hvězdářů z Valašského Meziříčí byla elegantně vyřešena do té doby nikde v okolí nerealizovaná ocelová konstrukce klasické astronomické kopule. K její kruhové stavbě s kamennou podezdívkou, byla připojena budova o cca 80 m2 s kanceláří sloužící zároveň i jako klubovna, přednáškovým sálem pro zhruba 30 lidí a fotokomorou. V samotné kopuli pak byl realizován i samostatně stojící, se základy budovy nespojený pilíř pro montáž dostatečně velkého dalekohledu. Jako červená niť se již od tohoto období až dodnes táhne činností hvězdárny i jméno rodiny Veselých. Díky nezměrnému úsilí všech zainteresovaných mohla být nakonec hvězdárna slavnostně otevřena pro veřejnost. Stalo se tak v neděli, dne 24.září 1961. 

Otevírací doba:

od listopadu do února - otevřeno od 18.00 hod.
v březnu a říjnu od 19.30 hod.
v dubnu a září od 20.30 hod.
od května do srpna od 21.00 hod.
Hvězdárna Uherský Brod
Prakšická 2222
68801 Uherský Brod

Telefon: +420 775 726 240

E-mail: hvezdarna@ub.cz
http://www.hvezdarnaub.cz

Datum poslední aktualizace záznamu: 26.4.2016

Hledat v adresáři

reklama