reklama

reklama

Hvězdárna Zlín

Lesní čtvrť III 5473, Zlín
Okres: Zlín

Zlínská astronomická společnost.

Telefon: +420 736 734 511
E-mail: zas@zas.cz

Zlínská astronomická společnost (dále jen ZAS), je otevřené sdružení občanů, kteří se zajímají o astronomii a přírodní vědy a chtějí se podílet napopularizaci astronomie ve Zlíně a na provozu nové Zlínské hvězdárny.

Nová hvězdárna je (stejně jako stará hvězdárna) zařízením ryze amatérským, bez profesionálních pracovníků či správce. Veškerou činnost a aktivity pořádají členové ZAS (pracující a studenti) ve svém volném čase, bez nároku na odměny. Finance z členských příspěvků a veškeré dotace jsou věnovány na činnost ZAS a na vybavení hvězdárny.

Historie dnešní ZAS se začala psát už 11. října 1950, kdy je v tehdejším Gottwaldově založen Astronomický kroužek při Sdruženém závodním klubu Svit, ZPS a Rudý říjen.

V roce 1992 vzniká na základě zákona č. 83/1990 Sb. Zlínská astronomická společnost jako občanské sdružení. Jedná se o faktickou transformaci astronomického odboru Domu kultury Svit. V roce 1994 je podepsána nájemní smlouva s Gymnáziem Zlín, neboť budova hvězdárny a pozemek byly shledány majetkem gymnázia (důsledek převodů a delimitací započatých v r. 1959). Donedávna sloužila hvězdárna i výuce astronomie na Gymnáziu Zlín. V roce 1995 jsou na základě znaleckého posudku odkupem movitého majetku od DK Svit vyřešeny majetkové vztahy ZAS a DK Svit.

Činnost ZAS je podporována Fondem mládeže a tělovýchovy a vybrané akce Kulturním fondem města Zlína.


Pozorování pro veřejnost
dospělí: 30 Kč
děti do 1,2 m výšky: 15 Kč
Objednané pořady: 40 Kč
Přednášky ZAS: 40 Kč
Hvězdárna Zlín
Lesní čtvrť III 5473
76001 Zlín

Telefon: +420 736 734 511
Telefon: +420 732 804 937

E-mail: zas@zas.cz
http://www.zas.cz

Datum poslední aktualizace záznamu: 18.5.2012

Hledat v adresáři

reklama