reklama

reklama

Karlovské muzeum

Velké Karlovice 267, Velké Karlovice
Okres: Zlín

Karlovské muzeum se nachází v historickém středu Velkých Karlovic.

Telefon: +420 571 444 019
E-mail: muzeum@velkekarlovice.cz

Ve dvou budovách památkově chráněného objektu bývalého kupeckého domu z počátku 19. století lze shlédnout expozice, které poskytují výmluvný a charakteristický obraz života lidí v tomto rázovitém koutu Valašska. Jádrem národopisné sbírky je doma vyráběné zemědělské a salašsnické nářadí, postupy zpracování vlny, lnu a výroby ovčího sýru. Atmosféru dokresluje prostá valašská kuchyně s původním vybavením. Významné místo v životě Valachů zaujímala dřevovýroba, zastoupená především štípáním šindelů a loučí. 


Minulou i současnou lidovou uměleckou tvořivost přibližují soubory řezbářských prací spolu s originálním betlémem. Etnografickou část završuje karlovský kroj zajímavý svou jednoduchostí a výtvarnou čistotou. Samostatná expozice dokládá výrobu lisovaného a foukaného skla ve zdejších, již zaniklých sklárnách. Z poměrně krátké historie Velkých Karlovic je připomenuto především založení obce, období zbojníků, portášů, pohraniční spory, odboj za druhé světové války i další zajímavosti. Bohatý kulturní život dokumentují publikace vydávané ve Velkých Karlovicích, ukázky děl významných spisovatelů, hudebních skladatelů a malířů, které inspiroval zdejší kraj a lidé. V architektonicky překrásných půdních prostorách jsou pravidelně pořádány výstavy výtvarného umění, které dotvářejí neopakovatelnou atmosféru Karlovského muzea.

Karlovské muzeum
Velké Karlovice 267
75606 Velké Karlovice

Telefon: +420 571 444 019

E-mail: muzeum@velkekarlovice.cz
http://www.velkekarlovice.cz/main.php?pg=3000

Datum poslední aktualizace záznamu: 18.5.2012

Hledat v adresáři

reklama