reklama

reklama

Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod

Kaunicova 77, Uherský Brod
Okres: Zlín

Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod je veřejnou, moderní a univerzální knihovnou, která plní funkci městské knihovny se systémem poboček (Panský dům, Máj a pobočka Újezdec u Luhačovic).

Telefon: +420 572 805 215
E-mail: knihovna@ub.cz

V souladu se zákonem č. 257/2001 Sb. knihovní zákon, plní rovněž na základě pověření regionální funkci pro 7 neprofesionálních knihoven regionu Uherskobrodska: Drslavice, Pašovice, Prakšice, Korytná, Březová, Lopeník a Horní Němčí.

Knihovna Františka Kožíka není jen instituce určená k půjčování knih, ale i místem setkávání dětských a dospělých posluchačů. Pro dětské čtenáře je to např. Noc s Andersenem, Přehlídka recitátorů ZŠ a víceletých gymnázií, Pasování prvňáčků na čtenáře,Tvořivé dílny, Pohádky v Panské zahradě, Pohádky pod oblohou na hvězdárně, Uspávání studánek nebo pro dospělé čtenáře:Týden knihoven, autorská čtení, besedy s regionálními spisovateli, literární a výtvarné soutěže, Internet nejen pro seniory a nově vzniklá Akademie volného času.

Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod
Kaunicova 77
68801 Uherský Brod

Telefon: +420 572 805 215

E-mail: knihovna@ub.cz
http://knihovna.ub.cz/

Datum poslední aktualizace záznamu: 26.4.2016

Hledat v adresáři

reklama