reklama

reklama

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Vavrečkova 7040, Zlín
Okres: Zlín

Sídlo muzea, ředitelství, další odborná pracoviště přírodovědné a obuvnické se přestěhovala ze zlínského zámku, Jaroslavic a Obuvnického muzea do nových prostor 14. budovy baťovského areálu.

Telefon: +420 573 032 326
E-mail: info@muzeum-zlin.cz

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně získává, shromažďuje, trvale uchovává, eviduje a odborně zpracovává sbírky muzejní povahy (přírodnin i lidských výtvorů), umožňuje jejich veřejné užívání, zkoumá prostředí, z něhož jsou sbírkové předměty získávány, a poskytuje služby výchovné a vzdělávací pro studijní i vědecké účely.

Základním posláním muzea je poskytnout zázemí pro odborné, vzdělávací a kulturní služby ve všech oblastech předmětné činnosti a přispět k rozvoji volnočasových aktivit občanů všech věkových kategorií, širokou škálou kulturních, vzdělávacích a osvětových programů přispívat k rozšiřování kulturního a historického potenciálu města Zlína a Zlínského kraje.

Do svých nových prostor ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU se na podzim 2012 přestěhoval sbírkový fond a expozice z dosud užívaných objektů ve městě Zlíně – zámku a vstupní budovy továrního areálu (muzeum obuvi). Zatímco expozice z těchto prostor najdete nyní nově ve 14. budově, provoz muzea v dalších objektech (Hrad Malenovice, NKP Ploština a Muzeum luhačovického Zálesí) zůstavá beze změn.

Pondělí- - -
Úterý10:00 - 18:00
Středa10:00 - 18:00
Čtvrtek10:00 - 18:00
Pátek10:00 - 18:00
Sobota10:00 - 18:00
Neděle10:00 - 18:00
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Vavrečkova 7040
76001 Zlín

Telefon: +420 573 032 326

E-mail: info@muzeum-zlin.cz
www.muzeum.zlin.cz

Datum poslední aktualizace záznamu: 6.1.2016

Hledat v adresáři

reklama