reklama

reklama

Šachova synagoga v Holešově


Okres: Zlín

Židovská synagoga v Holešově patří mezi nejvýznamnější památky nejen v Holešově a okolí, ale i v celé České republlice.

Telefon - průvodce: +420 603 796 411
E-mail: brazdil@mks.holesov.cz

Jelikož je tato synagoga dnes již jedinou synagogou tzv. polského typu,která se  zachovala v původní podobě, bývá označována dokonce jako světový unikát. 

V Holešově byla židovská obec již v 15. století, která si vybudovala také původní dřevěnou synagogu, ale ta při požáru v roce 1560 shořela. Proto si hned potom vybudovala synagogu novou, která stojí dodnes. Tato renesanční budova se v jádře dochovala do dnešní doby, i když byla v roce 1615 upravena a rozšířena přístavbou předsíně a výtvarně sjednocena vnitřními úpravami r. 1737. Dnešní synagoga je budova dvoupatrová.

V přízemí je hlavní modlitební sál. V jeho středu stojí nádherně zdobené řečniště, zvané bima nebo almemor, odkud se četla tora, případně se odsud vyhlašovala nařízení a soudní výroky. Almemor holešovské synagogy pochází snad z nedalekých Dřevohostic, odkud byl přenesen po zániku tamější náboženské obce a představuje jemnou kovotepeckou práci druhé třetiny 18. století. Jižní stěna hlavního sálu je nad přísálím otevřena dvěma otvory do ženské galerie, která se nachází v prvním patře budovy. V této místnosti se dochovaly zlomky nástěnných rituálních textů, lemovaných lištami s ovocným a květinovým dekorem. Nad ženskou galerií se nachází místnost, která byla původně školou a je přístupná samostatně strmým schodištěm. V této místnosti se nachází nádherně zdobený dřevěný strop, obsahující květinové, ovocné a zvířecí motivy, pocházející z roku 1737. 

V dnešní době je v ženské galerii i v bývalé židovské škole umístěna expozice Židé a Morava, seznamující návštěvníky s historií židů na Moravě od nejstarších zmínek po druhou světovou válku. Druhá část expozice seznamuje s židovskými památkami, které dnes na Moravě existují nebo alespoň dříve existovaly. V obou těchto místnostech jsou také vystaveny předměty, které se používají k bohoslužbám i k běžnému životu.

Mimo synagogu stojí jistě za zmínku i nedaleký židovský hřbitov. Vznik hřbitova je úzce spjat s konstituováním židovské komunity v Holešově, což znamená, že má zřejmě svůj původ již ve 2. pol. 15. století. Náhrobky v počtu 1500 jsou rozptýleny po celé ploše, přičemž nejznámější dochovaný identifikovaný náhrobek pochází z r. 1646.Nejvznácnějším je však zajisté hrob a tumba významného učeného rabína Sabbataje ben Meir ha-Kohena, zv. "Šach", jehož hrob, spolu se synagogou, je velmi často navštěvován zahraničními návštěvníky z USA, Izraele, Německa a mnohých dalších zemí.

Otevírací doba:
Duben a říjen
Vstupné:

Dospělí – 90,- Kč / Děti, studenti, senioři – 40,- Kč / Rodinné vstupné – 190,- Kč / Děti do 6 let – zdarma
Sobota, neděle: 9:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
Květen
Šachova synagoga v Holešově

Holešov

Telefon - průvodce: +420 603 796 411

E-mail: brazdil@mks.holesov.cz
http://www.mks.holesov.cz/mesto-holesov/pamatky/zidovske-pamatky/

Objednávky prohlídek:


Průvodce - Vratislav Brázdil: +420 603 796 411
Městské informační centrum: +420 573 395 344

Datum poslední aktualizace záznamu: 20.6.2012

Hledat v adresáři

reklama