reklama

reklama

TENISOVÝ KLUB SK ZLÍN

Hradská 854, Zlín
Okres: Zlín

Tenisový areál nabízí velký počet dvorců různého povrchu jak pro závodní hráče, tak širokou sportovní veřejnost.

Telefon - Rezervace a informace: +420 577 215 496
E-mail: sekretariat@tkskzlin.cz

Tenisový areál Vršava v současnosti tvoří 15 antukových dvorců, 2 pálkové dvorce s umělým povrchem a krytá tenisová hala se 4 dvorci. Nejnovějším přírustkem jsou 4 dvorce s umělou trávou a osvětlením, které byly vybudovány vedle tenisových hal.

SK – Tenisový klub Zlín, s.r.o.

SK – Tenisový klub Zlín, s.r.o představuje obchodní společnost založenou v červnu 2000 občanským sdružením Tenisový klub SK Zlín za účelem rozvoje podnikatelských aktivit na podporu Tenisového klubu.

Výsledkem dobrého hospodaření je vnitřní vybavení nové budovy, sociálního zařízení, kanceláří klubu a objektu bufetu včetně terasy. V rámci zkvalitňování areálu zajišťovala společnost opravy oplocení, schodiště, tenisových kurtů i zázemí klubu. Rovněž na středisku Januštice bylo postupně investováno do vylepšení vybavení i prostoru ke sportování.

Hospodářské výsledky SK – Tenisový klub Zlín, s.r.o. jsou po celou dobu jeho existence kladné. Příjmy z pronájmů reklamních ploch, tenisových dvorců i nebytových prostor a bufetu umožňují podnikat bez zatížení úvěry.

Tenis Vršava s.r.o.

Tenis Vršava s.r.o.  doplňuje organizační strukturu Tenisového klubu ve Zlíně. Tato obchodní společnost vznikla v říjnu 1997 za účelem dalšího zkvalitnění podmínek pro realizaci tenisu převážně v zimním období – s cílem vybudovat krytou tenisovou halu.

Maximální úsilí a snaha společníků Tenis Vršava s.r.o. i subjektů a osob podporujících rozvoj tenisu ve Zlíně bylo korunováno úspěchem. Dne 6.12.1997 byla slavnostně otevřena první krytá tenisová hala na Vršavě. Zápasem Jiřího Nováka s Davidem Riklem byly symbolicky předány k užívání dva tenisové kurty, sociální zázemí i příjemné prostředí na občerstvení a relaxaci po tenisu.

Na základě kladných zkušeností s první krytou halou a snahy uspokojit potřeby závodních i rekreačních hráčů klubu a široké sportovní veřejnosti rozhodli společníci Tenis Vršava s.r.o. o výstavbě druhé tenisové haly na Vršavě. Za pomoci sponzorů, Sportovních klubů Zlín a města Zlína, při náročném zajišťování financování výstavby se podařilo Tenisu Vršava s.r.o. předat druhou halu v roce 2001 do užívání. Tato druhá tenisová hala architektonicky i funkčně navazuje na první halu a podstatně rozšiřuje úroveň nabídky a podmínky pro závodní i rekreační tenis ve Zlíně.

Více zde: http://www.tkskzlin.cz/soucasnost/

TENISOVÝ KLUB SK ZLÍN
Hradská 854
76001 Zlín

Telefon - Rezervace a informace: +420 577 215 496

E-mail: sekretariat@tkskzlin.cz
http://www.tkskzlin.cz

Datum poslední aktualizace záznamu: 24.5.2012

Hledat v adresáři

reklama