reklama

reklama

Malé Zálesí, občanské sdružení

Masarykova 950, Luhačovice
Okres: Zlín

V roce 2003 oslavilo Malé Zálesí výročí 40 let od svého založení. Těžištěm souborového repertoáru je taneční a písňový folklór, dětské hry a především tradiční zvykosloví a výroční obyčeje.

Telefon:
E-mail: malezalesi@seznam.cz

Folklorní soubor pracuje v současnosti ve dvou skupinách rozdělených podle věku. První skupinu tvoří mládež od 17 do 25 let, druhá skupina jsou děti od 9 do 14 let. Zakladatelkou souboru je paní Věra Haluzová. Byla také do nedávné doby autorkou většiny choreografií a zvykoslovných pásem, které vesměs vycházejí z folklorních tradic regionu luhačovické Zálesí. V současné době je vedoucí souboru Eva Dohnalová. Soubor vždy spolupracoval i s externími choreografy a tanečníky (Věra Svobodová, manželé Perůtkovi, manželé Čumpelíkovi, Hana Galetková, Věra Černohorská a další).

Nedílnou součástí Malého Zálesí je sedmičlenná cimbálová muzika vedená Jaroslavem Marečkem, s primáškou Natálií Abrahámovou. Kromě spolupráce s taneční složkou pořádá muzika také samostatné projekty a koncerty.

Malé Zálesí, občanské sdružení
Masarykova 950
76326 Luhačovice

Telefon:

E-mail: malezalesi@seznam.cz
http://www.malezalesi.avonet.cz

Muzika
Luboš Mareček
e-mail: lubos.marecek@seznam.cz
Natálie Abrahámová
e-mail: abrahamka@volny.cz


Taneční skupiny
nejmladší - Alena Kotišová
e-mail: alena.kotis@seznam.cz
prostřední - Eva Dohnalová
e-mail: eva_semelova@seznam.cz
nejstarší - Lenka Vintrová
e-mail: lenka.vintrova@seznam.cz

Datum poslední aktualizace záznamu: 25.4.2012

Hledat v adresáři

reklama